പുനർവായനയിൽ ഖസാക്കിൽ കണ്ടത്

പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വായിക്കുന്നത്.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ് ശീലമാക്കിയ കൌമാരക്കാരന്, മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഖസാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായിരുന്നു.
താരതമ്യേന ചെറുപ്രായത്തിൽ ഖസാക്കിനെ അടുത്തറിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

എഴുവർഷത്തിനിപ്പുറം, പുനർവായനയിൽ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഞാൻ അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതൊന്നുമല്ല സംഭവം!

ഒ വി വിജയൻ… കാൽക്കൽ ആയിരം പ്രണാമം!

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )